Continguts OSGeo-Live 11.0

GIS d’escriptori

Visualitzar, editar i analitzat dades GIS en escriptori:

OSGeo Project Quantum GIS (QGIS) - [QuickStart]

OSGeo Project GRASS GIS - [QuickStart]

OSGeo Project gvSIG Desktop - [QuickStart]

nologo User-friendly Desktop Internet GIS (uDig) - [QuickStart]

nologo OpenJUMP GIS - [QuickStart]

nologo SAGA - [QuickStart]

Visualitzar, editar i analitzat dades GIS en un navegador web:

OSGeo Project OpenLayers - [QuickStart] - Browser Mapping Library

OSGeo Project Geomajas - [QuickStart] - Browser GIS Client

OSGeo Project Mapbender - [QuickStart] - Geoportal Framework

OSGeo Project GeoMoose - [QuickStart] - Web GIS Portal

Serveis Web

Piblicació de dades espacials en internet:

OSGeo Project GeoServer - [QuickStart]

OSGeo Project MapServer - [QuickStart]

OSGeo Project deegree - [QuickStart]

nologo EOxServer - [QuickStart] - Web Coverage Service

OSGeo Project GeoNetwork - [QuickStart] - Catàleg de Metadades

OSGeo Project pycsw - [QuickStart] - Catàleg de Metadades

OSGeo Community MapProxy - [QuickStart] - Proxy WMS i serveis de tesel·les

nologo Servidor QGIS - [QuickStart] - Servei WMS

nologo 52°North WPS - [QuickStart] - Servei de Processament Web

nologo 52°North SOS (Servei d’Observació de Sensors) - [QuickStart] - Servei de Sensor d’Observació

OSGeo Community Projecte ZOO - [QuickStart] - Servei de Processament Web

Magatzem de dades

Emmagatzemant dades espacials:

OSGeo Project PostGIS - [QuickStart] - Spatial Database

nologo SpatiaLite - [QuickStart] - Lightweight Database

OSGeo Project Rasdaman - [QuickStart] - Multi-Dimensional Raster Database

OSGeo Community pgRouting - [QuickStart] - Routing for PostGIS

Eines Espacials

Eines específiques per anàlisi:

nologo GMT - [QuickStart] - Cartographic Rendering

nologo Mapnik - [QuickStart] - Cartographic Rendering

nologo MapSlicer - [QuickStart] - Create Map Tiles

OSGeo Project OSSIM [Quickstart] - Image Processing

OSGeo Project OTB - [QuickStart] - Image Processing

nologo Un cop d’ull a les tasques Espacials de R - [QuickStart] - Statistical Programming

Domini Específic de GIS

Aplicacions orientades a un tema específic:

nologo MB-System - [QuickStart] - Sea Floor Mapping

OSGeo Project Marble - [QuickStart] - Spinning Globe

nologo zyGrib - [QuickStart] - Weather Forecast Maps

Dades

Conjunts de dades Espacials

nologo Natural Earth - Global Data Sets

nologo OSGeo North Carolina, conjunt de dades educatives dels EEUU

nologo OpenStreetMap - Sample extract from OpenStreetMap

Llibreries Geospacials

OSGeo Project GDAL/OGR - [QuickStart] - Geospatial Data Translation Tools

nologo JTS Topology Suite (JTS) - Java Topology Suite

OSGeo Project GeoTools - Java GIS Toolkit

OSGeo Project GEOS - C/C++ Spatial Library

OSGeo Community Proj.4 - [QuickStart] - Coordinate Reference System Transformations (MetaCRS)

nologo libLAS - LiDAR Data Access

Altres programaris d’interés (no instal·lats)